OVER HET FWO

Wat doet het FWO precies?

In theorie: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, strategisch onderzoek, klinisch wetenschappelijk onderzoek, infrastructuur, … ondersteunen via financiering. Maar in de praktijk betekent dat heel wat meer. Zo kan wetenschap nieuwe horizonten openen, kansen scheppen en innovatie versterken. Wist je dat wetenschap essentieel is voor ons welzijn? Dat komt omdat grensverleggend onderzoek vaak aan de basis ligt van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag - denk aan milieu, mobiliteit en gezondheid.

Met de middelen die het fonds krijgt - voornamelijk van de Vlaamse regering - subsidieert het mandaten en onderzoeksprojecten, infrastructuur, reisbeurzen en internationale wetenschappelijke samenwerking. Zo krijgen onderzoekers, van studenten tot professoren met een heel team, alle kansen om hun talenten te ontplooien in een brede waaier van disciplines.

Wil je weten welke onderzoekers het FWO steunt? En hoe dat precies beslist wordt? Surf naar www.fwo.be voor meer info.

CAMPAGNE 2018: VRAAG VOOR DE WETENSCHAP

10.559 vragen - 82 thema’s - 5 categorieën

Uit alle hoeken van Vlaanderen ontving het FWO in 2018 meer dan 10.000 vragen tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Al die vragen werden gebundeld in 82 thema’s en 5 categorieën:

· Welzijn en gezondheid

· Leefbare samenleving

· Leefbare aarde

· Grondslagen en grenzen

· Nut en rol wetenschap

Ondertussen werden al heel wat vragen beantwoord.

Blijf op de hoogte

Is je interesse voor wetenschappelijk onderzoek gewekt? En wil je de verhalen en avonturen van de FWO-onderzoekers niet missen? Volg ons dan op sociale media of neem een kijkje op www.fwo.be.

Contacteer ons

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Egmontstraat 5

1000 Brussel

Tel: +32 2 512 91 10

communicatie@fwo.be