Het hoofd van de wetenschapper

KUNSTENAAR TOM FRANTZEN AAN HET WOORD


“In dit beeld heb ik de creatieve energie van de wetenschapper willen uitdrukken. Heel de ontwikkeling vertrekt vanuit een half anatomisch hoofd. Ik speel met het contrast tussen de gesloten, statische vorm van het hoofd aan de ene kant en de andere kant, die als het ware openbloeit en waarin alles in beweging is. De evolutie van de wetenschap is immers constant aan de gang.”

“Bovenaan duwen twee mensen een vraagteken uit de hersenen. Een figuur steunt op een DNA-ladder. Uit de top van de schedel komt een tekendriehoek tevoorschijn. Die symboliseert de wiskunde. De driehoek kan als een hoedje geïnterpreteerd worden, wat het ernstige onderwerp een ludiek aspect geeft.”

“Vanuit de kern van het hoofd komt een ruimtetelescoop (een verwijzing naar de Hubble) die naar het oneindig verre gericht is. Daaronder maakte ik een tegenbeweging met een microscoop die naar binnen gericht is, naar het oneindig kleine. Daaronder zie je proefbokalen die in laboratoria gebruikt worden (chemie), een computer en een boek, die symbool staan voor de diverse wetenschappen, kunsten en letteren. De spuit (geneeskunde) en de passer maken weer een opwaartse beweging, net zoals het plus-, min-, maal- en deelteken, die de foetus (biologie) laten zweven.”

“Aan de rand van de holle, donkere schedelruimte beweegt een atoom (fysica) juist onder een planeet. Doordat die elementen zich voor het donker bevinden, roepen ze een gevoel van mysterie op. Zo kom je uit bij de donkere oneindigheid van de kosmos waarin nog zoveel ontdekt moet worden.”