Over het FWO

Wat doet het FWO precies?

In theorie: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, strategisch onderzoek, klinisch wetenschappelijk onderzoek, infrastructuur, … ondersteunen via financiering. Maar in de praktijk betekent dat heel wat meer. Zo kan wetenschap nieuwe horizonten openen, kansen scheppen en innovatie versterken. Wist je dat wetenschap essentieel is voor ons welzijn? Dat komt omdat grensverleggend onderzoek vaak aan de basis ligt van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag - denk aan milieu, mobiliteit en gezondheid.

Met de middelen die het fonds krijgt - voornamelijk van de Vlaamse regering - subsidieert het mandaten en onderzoeksprojecten, infra­structuur, reisbeurzen en internationale weten­schappelijke samenwerking. Zo krijgen onderzoekers, van studenten tot professoren met een heel team, alle kansen om hun talenten te ontplooien in een brede waaier van disciplines.

Wil je weten welke onderzoekers het FWO steunt? En hoe dat precies beslist wordt? Surf naar www.fwo.be voor meer info.

Blijf op de hoogte

Vraag voor de wetenschap

Uit alle hoeken van Vlaanderen ontving het FWO meer dan 10.500 vragen, die werden gebundeld in 82 thema’s en 5 categorieën:

· Welzijn en gezondheid

· Leefbare samenleving

· Leefbare aarde

· Grondslagen en grenzen

· Nut en rol wetenschap

Ondertussen werden al heel wat vragen beantwoord.

Volg ons

Is je interesse voor wetenschappelijk onderzoek gewekt? En wil je de verhalen en avonturen van de FWO-onderzoekers niet missen? Volg ons dan op sociale media of neem een kijkje op www.fwo.be.

Contacteer ons

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Egmontstraat 5

1000 Brussel

Tel: +32 2 512 91 10