Voorwoord

WILLY VERSTRAETE, VOORZITTER FWO HANS WILLEMS, SECRETARIS-GENERAAL FWO


In 2020 was het zestig jaar geleden dat Albert Dalcq, toenmalig vast secretaris van de Académie Royale de Médecine de Belgique, de eerste vijfjaarlijkse prijs van het toenmalige NFWO in ontvangst mocht nemen. Met Albert Claude en Ilya Prigogine kreeg hij in 1965 het gezelschap van twee latere Nobelprijslaureaten. Dat is meteen ook een van de redenen waarom we in 2010 besloten om de vijfjaarlijkse prijzen om te dopen tot de FWO Excellentieprijzen: de laureaten zijn stuk voor stuk excellente wetenschappers.

'Excellentie' vormt de drijfveer van de werking van het FWO.

“Excellentie” speelt een uiterst belangrijke rol in de missie van het FWO en vormt de drijfveer van haar werking. De talrijke experten die jaarlijks wereldwijd door het FWO worden ingeschakeld om de duizenden onderzoeksaanvragen te evalueren, gaan dan ook steeds op zoek naar de scherpste onderzoekers en de meest innovatieve onderwerpen.

De FWO Excellentieprijzen vormen de emanatie bij uitstek van dit excellentieprincipe. De vijf laureaten zijn stuk voor stuk topwetenschappers. Het zijn onderzoekers die niet enkel de grenzen van onze kennis verlegd hebben, maar ook pionier zijn binnen hun vakgebied en een voorbeeld voor vele jonge collega-onderzoekers. Uitblinkers die inspireren.

Internationale vakjury

De meest excellente wetenschappers bekronen lijkt een makkelijke opdracht, maar dat is het allerminst. Vlaanderen heeft veel topwetenschappers en ook voor deze editie kwamen er heel wat onderzoekers in aanmerking. Zoals steeds heeft het FWO een beroep gedaan op een internationale jury met een breed draagvlak en veel ervaring, om deze moeilijke taak tot een goed einde te brengen en per discipline één laureaat te selecteren. We willen de internationale juryleden dan ook van harte danken voor hun inzet.

Het is met gepaste trots dat wij de vijf prijswinnaars, ambassadeurs van de Vlaamse wetenschap, aan u voorstellen. Wij willen hen oprecht feliciteren met deze erkenning en wensen hen veel succes in hun verdere wetenschappelijke carrière.