Wie zijn wij?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) financiert fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat een virus ons leven compleet op zijn kop zette. Heel wat vrijheden en zekerheden kwamen onder druk te staan. Één zekerheid werd echter duidelijker dan ooit tevoren: wetenschappelijk onderzoek kon licht brengen en ons helpen om uit deze crisis te geraken.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Daarom maakte ik vorig jaar extra budget vrij voor bijzondere oproepen voor COVID-19 projecten binnen het FWO. Deze financiering werpt vandaag al zijn vruchten af. Zo ontwikkelt prof. Johan Neyts (KU Leuven) infectiemodellen om diverse behandelingen voor COVID-19 te kunnen testen en is zijn team ook intensief betrokken bij zowel de ontwikkeling van een vaccin als de zoektocht naar virusremmers en anti-inflammatoire strategieën.

Maar ook via de andere financieringskanalen van het FWO wordt er hard ingezet op de bestrijding van virussen en infectieziekten. Zo werd er de afgelopen 5 jaar maar liefst 40 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan 100 onderzoeksprojecten rond deze thema’s.

Al deze voorbeelden tonen aan hoe belangrijk sterk wetenschappelijk onderzoek en toponderzoekers zijn voor onze maatschappij. De resultaten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormen immers de basis voor heel wat concrete oplossingen voor de problemen van morgen. Want als we willen vermijden dat onze toekomstdromen op zandkastelen gebouwd zijn, hebben we nood aan sterke fundamenten. Als Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie dank ik elk van u om die taak met verve ter harte te nemen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Wist je dat je zelf ook wetenschappelijk
onderzoek kan steunen?

Dat kan op verschillende manieren.