Wie zijn wij?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) financiert fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

We ondersteunen excellente wetenschappers aan de Vlaamse universiteiten en andere kennisinstellingen die beloftevolle ideeën willen omzetten in nieuwe inzichten over de mens en de wereld rondom ons. Medische problemen, technologische uitdagingen, sociale kwesties en culturele thema’s, het komt allemaal aan bod.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Welke onderzoekers krijgen een duwtje in de rug?

Of het nu gaat om jong talent dat een doctoraat wil voorbereiden, om een gedoctoreerde onderzoeker die zijn of haar vaardigheden verder wil ontwikkelen als postdoctoraal onderzoeker of om een professor die met zijn of haar team een heus onderzoeksproject wil opzetten: zij kunnen allemaal steun krijgen van het FWO.


Zo helpen we zowel de onderzoekers van morgen op te leiden als gevorderde wetenschappers bij te staan bij exploraties. Bovendien komen alle wetenschappelijke disciplines aan bod.


Bij het FWO telt de kwaliteit van de onderzoeker en van het onderzoeksvoorstel. Ongeacht de wetenschappelijke discipline, de instelling waar de onderzoeker aan de slag is, zijn of haar gender of politieke of religieuze overtuiging. We nemen gezinsvriendelijke maatregelen en bieden flexibele werkomstandigheden aan om de man-vrouwverhouding in evenwicht te brengen. Wetenschappers met een functiebeperking kunnen rekenen op extra steun om aangepast materiaal aan te kopen.

Om te beslissen welke knappe koppen en originele onderzoeksvoorstellen financiering krijgen, doen we een beroep op onafhankelijke experts uit binnen- en buitenland.

De wijde wereld in

Het FWO stimuleert internationale samenwerking, binnen de Europese Unie en daarbuiten. We bevorderen internationale ‘mobiliteit’ door onderzoekers de kans te geven ervaring op te doen in het buitenland of door buitenlandse onderzoekers aan te trekken.

Wat mag dat kosten?

Om al onze taken te volbrengen beschikt het FWO jaarlijks over ongeveer 360 miljoen euro. Ongeveer 88% van die middelen levert de Vlaamse overheid. De overige 12% komt van de federale overheid en in mindere mate van bedrijven, organisaties, erfenissen en schenkingen.

Wist je dat je zelf ook wetenschappelijk
onderzoek kan steunen?

Dat kan op verschillende manieren.